Schodiště s Jaroslavem Pleslem, šéfredaktorem Týdne (současně MF Dnes)

Celá přednáška