Schodiště je série přednášek o lidské kreativitě ve společném sídle agentur Konektor a PR Konektor. Přednášejí lidé z praxe o tom, jak vyřešili problém, který před nimi ještě nikdo nevyřešil. Protože kreativita je schopnost řešit problémy.

Každý z přednášejících má k dispozici pouze svou hlavu, maximálně ještě tužku a papír. A omezený čas nejvíce dvaceti minut.