Penny Česká zelenina

Klasická media

Prodejny Penny mají Program integrované produkce zeleniny (IPZ). Pokud si kupujete takto označenou zeleninu, víte přesně, od koho a z jakého pole či záhonu pochází. V kampani vystupují skuteční dodavatelé Penny.