Česká rugbyová unie

Design

Ragby je druhý nejrozšířenější kolektivní sport světa. U nás jde ale o sport menšinový. Kořeny České rugbyové unie sahají až do roku 1926, přesto z historických důvodů nikdy neměla řádnou vizuální identitu. Zadání bylo tedy jednoduché, ale mimořádně náročné: vytvořit pro Českou rugbyovou unii vizuální identitu stejné kvality, jako mají rozvinuté ragbyové země – Anglie, Francie, Nový Zéland a další.

Česá rugbyová unie, vizuální styl